Om mina utbildningar i Värmland

Utbildning i Heta Arbeten och HLR (Hjärt-lungräddning)

Instruktören, Jens-Peter Hasselmark, certifierad enligt Brandskyddsföreningens riktlinjer samt utbildad instruktör och godkänd av svenska HLR rådet i hjärt-lungräddning, D-HLR hjärt-lungräddning med defibrillator och Barn-HLR.

Mobil: 070 653 36 47
E-post: jp@trygghetsutb.se

Trygghetsutbildningar i Värmland

 

 • Utbildningarna körs på Torsdagar eller Fredagar enligt överenskommelse.
 • Kurs hålls på Folketshus i Åmotfors och körs om vi uppnår 5 deltagare.
 • Om vi håller kurs i beställarens lokaler erhålls en viss rabatt på kursavgiften.
 • JPstrygghetutbildning är ett mobilt företag som gärna kommer och
  håller utbildning i er närmiljö om lokal kan erhållas.
 • HLR utbildning kan med fördel köras på kvällstid.

PRISER:

 • Heta Arbeten 2600 SEK plus moms p/p. Då ingår litterartur,certifikat, förmiddagsfika och lunch.
 • HLR 350 SEK plus moms p/p i grupp om minst 10 pers och max 12 pers.
 • kursen pågår ca 2 timmar inkl övning luftvägsstopp”Heimlich manöver”.
 • Behöver ni utbildas i Barn-HLR? Ring eller skriv för mer information!

Om Heta Arbeten

Brandrisk”Heta Arbeten” är samlingsnamnet för alla de arbetsmoment som kan medföra uppvärmning eller gnistbildning och således utgör en brandrisk. Det kan röra sig om arbetsmoment som till exempel lödning, svetsning, etc.

De som utför Heta Arbeten faller under namnet ”hetarbetare”. För att man ska tillåtas utföra Heta Arbeten så måste man uppfylla vissa kriterier, och om inte företaget som utför dessa arbeten uppfyller dessa kriterier så finns det inga svenska försäkringsbolag som godkänner företaget.

Om HLR

Den enda effektiva behandlingen mot hjärtstopp är HLR och en strömstöt från hjärtstartare. Alla kan och bör lära sig att utföra bröstkompressioner, inblåsningar och att hantera en hjärtstartare. Finns ingen hjärtstartare tillgänglig ska man göra det man kan tills professionell hjälp kan komma till platsen. Läs mer om HLR.

hlr barn 1

Om Barn-HLR

Man ska inte utföra HLR på barn på samma sätt som på en vuxen individ. En viktig skillnad är att man, om man är osäker på HLR och inblåsningar, kan göra enbart bröstkompressioner på en vuxen individ, men på ett barn ska man alltid utföra såväl bröstkompressioner som inblåsningar.

Utbildning i heta arbeten och barn HLR
JP Hasselmark

Mobil: 070 653 36 47
E-post: jp@trygghetsutb.se

Vill du också synas bättre online? Kontakta Webcopywriting, baserad i Arvika, Värmland.